1. S.C. Marketing Maven S.R.L., operatorul magazinului online www.SimplyChic.ro, este înregistrat în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal al ANSPDCP cu numărul 33834 din data de 05.01.2015. Datele complete de identificare sunt:

 2. Conform cerințelor Regulamentul UE 2016/679 (cunoscut ca și GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, S.C. Marketing Maven S.R.L. are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

3. Datele personale colectate de S.C. Marketing Maven S.R.L. prin intermediul site-ului www.SimplyChic.ro, sunt:

 • Nume, prenume
 • Adresa de email
 • Adresa de livrare (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, cod poștal, județ)
 • Adresa de facturare (stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, localitate, cod poștal, județ)
 • Număr / numere de telefon
 • Data nașterii
 • IP de accesare a site-ului www.SimplyChic.ro
 • Cookies (pentru mai multe informatii consultați Politica privind Utilizarea Cookie-urilor)

 

4. Căile de colectare a datelor personale colectate de S.C. Marketing Maven S.R.L. prin intermediul site-ului www.SimplyChic.ro, sunt:

 • secțiunea de Creare de Cont de Client
 • secțiunea de Comenzi cu creare de Cont de Client
 • secțiunea de Comenzi fără creare de Cont de Client (Comanda Guest)
 • secțiunea Formular de Contact
 • secțiunea Abonare la Newsletter
 • secțiunea Notificare Stoc
 • cookies (pentru mai multe informatii consultați Politica privind Utilizarea Cookie-urilor)
 • email, în cazul comenzilor pe email

S.C. Marketing Maven S.R.L. nu preia comenzi telefonice, oferă doar informații suplimentare pe telefon, comanda fiind facută de client prin site-ul www.SimplyChic.ro sau prin email, exclusiv cu Confirmarea Termenilor și Condițiilor Site-ului și a Acceptului de Preluare și Prelucrare a Datelor Personale.

 

5. Scopul colectarii datelor personale prin siteul www.SimplyChic.ro este:

 • Derularea comenzilor plasate prin site-ul www.SimplyChic.ro și informarea clienților legat de aceasta (confirmarea de comanda, facturarea, expedierea comenzii prin curier, plata online, confirmarea de expediere) prin posta, email si sms
 • Activitati de promovare online (ex. campanii online de Adwords, Google, Facebook)
 • Activitati de cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului Clientului (ex. analize Google Analytics, FB Analytics)
 • Activitati de informare clienti prin newslettere periodice trimise prin email sau sms

 

 6. Prin completarea datelor personale în oricare din formularele de mai jos din site-ul www.SimplyChic.ro:

 • Formularul de Creare de Cont
 • Formularul de Comandă cu sau fără Cont
 • Formularul de Contact
 • Formularul de Newsletter
 • Formularul de Notificare Stoc

Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a S.C. Marketing Maven S.R.L., înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numarul 33834, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 5.

 

7. Durata de stocare a datelor personale colectate de S.C. Marketing Maven S.R.L. este de 5 ani datorită cerințelor legale. Datele vor fi păstrate însă în documentele contabile pe duratele prevăzute de lege.

 

8.  Prin citirea Documentului ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv:

 • dreptul la informare (dreptul de a afla daca datele sunt procesate)
 • dreptul de acces la date (dreptul de a consulta și accesa datele personale)
 • dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi datele personale intr-un format electronic adecvat ex. csv, excel)
 • dreptul de rectificare / actualizare a datelor (dreptul de a modifica datele personale)
 • dreptul de ștergere a acestora (dreptul de a șterge sau după caz anonimiza datele personale)
 • dreptul de a se opune prelucrării (dreptul de a refuza prelucrarea datelor personale)
 • dreptul de a retrage consimțământul acordat în orice moment
 • dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul 2016/679 (cunoscut ca și GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

  9. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate cu confirmare de primire la adresa

 

 

 

vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 

9.1. Dreptul de informare - adresați o cerere pentru a afla dacă datele dvs. personale sunt sau nu procesate;

9.2. Drepturile de informare, acces, portabilitate, rectificare / actualizare, retragere a consimțământului - adresați o cerere cu solicitarea specifică dreptului pe care doriți să îl exercitați;

9.3. Dreptul la blocare sau ștergere a datelor personale - adresați o cerere pentru ștergerea acestor date sau după caz transformarea lor în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma Regulamentului 679/2019 (cunoscut ca și GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

Solicitarea dvs. de ștergere a datelor personale are următoarele excepții:

- aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți
- aveți o comandă deschisă care a nu a fost expediată sau este parțial expediată
- aveți o datorie neplătită căre S.C. Marketing Maven S.R.L., indiferent de metoda de plată
- dacă ați efectuat o achiziție, vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dvs. conform legislației de contabilitate
- dacă aveți un produs cu garanție, vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu acel produs, pentru a putea onora condițiile garanției

9.4. Notificarea acestor solicitări către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

9.5.Dacă sunteți de părere că drepturile dvs. nu au fost respectate sau datele dvs. personale nu au fost prelucrate corect, vă rugăm să ne contactați. De asemenea, aveti dreptul de a adresa o plângerea autorității de supraveghere Autoritatea Națională de Protecție a Datelor cu Caracter Personal ANSPDCP România , cu adresa Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, București 010336, București 010336, site www.dataprotection.ro.

10. De asemenea, S.C. Marketing Maven S.R.L. poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează:
 • Firma / firmele colaboratoare de curierat / transport
 • Firma / firmele colaboratoare de promovare si marketing (ex. campanii de promovare, newslettere, analize de piata)
 • Firma / firmele colaboratoare de servicii IT (ex. hosting, întreținere site, etc)
 • Firma / firmele colaboratoare de servicii bancare (ex. procesatorii de plăți online)
 • Firma / firmele colaboratoare de contabilitate

Terții cu care S.C. Marketing Maven S.R.L. are contract au sediile in UE.

11. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

12. Pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal colectate, S.C. Marketing Maven S.R.L are implementate sisteme informatice securizate, după cum urmează:

 • Servicii de Hosting cu IP dedicat si Monitorizarea antimalware 24x7
 • Certificat SSL Commodo Securities cu legatura Https cu conexiune criptată, pe tot site-ul www.SimplyChic.ro
 • Acces cu parole, 2-step authentification și conexiune https, pe toate programele folosite pentru administrare, site, gestionare comenzi, interfețe servicii curierat, bancare, de contabilitate, de promovare și marketing, etc
 • Acces cu parola pe toate conturile de client ale site-ului www.SimplyChic.ro, precum si posibilitatea de schimbare sau recuperare a acesteia de catre client
 • Google re-CAPTHCA pe site-ul www.SimplyChic.ro
 • Backupuri periodice ale bazei de date pentru posibilitatea recuperării datelor în caz de nevoie.

 

13. În caz de compromitere a securității datelor personale colectate de S.C. Marketing Maven S.R.L. se dispun următoarele măsuri de acțiune și redresare:

 • Notificarea Autorității Nationale de Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter Personal ANSPCD România (www.dataprotection.ro) în termen de max 72 ore de la data luării la cunoștință a incidentului
 • Notificarea persoanelor de la care s-au colectat datele personale despre producerea incidentului, explicarea acestuia și recomandările aferente pentru păstrarea securității conturilor și a datelor personale (ex. schimbare parole, etc).
 • Notificarea terților care au acces sau au primit aceste date pentru a lua măsurile necesare pentru păstrarea securității datelor personale.
 • Evaluarea consecinâelor pontentiale a producerii incidentului și în funcâie de acestea, elaborarea unor măsuri specifice.
 • La nevoie, restaurarea unui backup de date care să permită reluarea activitpții normale a S.C. Marketing Maven S.R.L. și implementarea unor măsuri suplimentare de securizare, în funcție de nevoi.

14. S.C. Marketing Maven S.R.L. oferă utilizatorilor site-ului www.SimplyChic.ro posibilitatea de a trimite comentarii, întrebări și sugestii. Orice informație care este trimisă prin intermediul formularelor de contact va fi folosită ținând cont de dreptul la confidențialitate și la imagine al persoanelor.

 

15. Orice modificare a politicii de confidențialitate va fi publicată pe acest site la linkul https://simplychic.ro/content/politica-de-confidentialitate.

 


Keep it simple.
Keep it chic.